Regional

41 Expression of Interests (EoI) from 8 countries participate to Systemic knowledge hub.

Italy

 • Italy – EoI 951 – Marco Bindi
 • Italy – EoI 1058 – Marika Ferrari
 • Italy – EoI 967 – Giuseppe Mandolino
 • Italy – EoI 1120 – Maria De Angelis
 • Italy – EoI 1105– Anna Dalla Marta
 • Italy – EoI 1097 – Daniele Moro
 • Italy – EoI 1064 – Maurizio Mulas
 • Italy – EoI 1093 – Francesco Beltrame
 • Italy – EoI 1016 – Maurizio Cellura
 • Italy – EoI 1056 – Patrizia Riso
 • Italy – EoI 1063 – Luigi Cattivelli
 • Italy – EoI 1094 – Marco Gobbetti
 • Italy – EoI 1112 – Francesca Comitini
 • Italy – EoI 1117 – Alberto De Santis
 • Italy – EoI 1121 – Daniel Remondini

Norway

 • Norway – EoI 1022 – Lise Madsen
 • Norway – EoI 1051 – Habtamu Alem
 • Norway – EoI 1033 – Marian Kjellevold

Spain

 • Spain – EoI 1008 – Carolina Rausell
 • Spain – EoI 978 – Jesus Simal-Gandara

Portugal

 • Portugal – EoI 1115 – M. Beatriz P. P. Oliveira
 • Portugal – EoI 979 – Luísa Barreira
 • Portugal – EoI 1118 – Elsa Lamy
 • Portugal – EoI 1122 – Duarte Torres
 • Portugal – EoI 1044 – Isabel Mafra
 • Portugal – EoI 1047 – Isabel Ferreira
 • Portugal – EoI 1107 – Cristina Delerue-Matos
 • Portugal – EoI 1125 – Ana Maria Gomes

Germany

France

 • France – EoI 1103– Claire Dufour
 • France – EoI 1127– Christina Nielsen-Leroux
 • France – EoI 1124 – Claire Gaudichon
 • France – EoI 1126 – Emmanuelle Reboul
 • France – EoI 1130 – Pascal Bonnarme
 • France – EoI 1108 – Didier Dupont
 • France – EoI 1109 – Helen Gautier

Latvia

 • Latvia – EoI 962 – Laila Meija
 • Latvia – EoI 1106 – Talis Tisenkopfs

Belgium

 • Belgium – EoI 000 – Carl Lachat